Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRANDUS

Aktualność danych:

GRANDUS – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (6 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 29 osób, z czego:

11

kobiet

18

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.61.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2955. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2923. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRANDUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).