Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRANDYS

Aktualność danych:

GRANDYS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (142 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 348 osób, z czego:

169

kobiet

179

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2797. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2762. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRANDYS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 mężczyzn, 7 kobiet

 • lubelskie8 mężczyzn, 8 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie23 mężczyzn, 23 kobiety

 • małopolskie85 mężczyzn, 57 kobiet

 • mazowieckie7 mężczyzn, 8 kobiet

 • podkarpackie6 mężczyzn, 4 kobiety

 • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • śląskie17 mężczyzn, 15 kobiet

 • świętokrzyskie5 mężczyzn, 6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: