Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRANICZKA

Aktualność danych:

GRANICZKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (165 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 305 osób, z czego:

152

kobiety

153

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2814. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2788. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRANICZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubelskie24 mężczyzn, 20 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn

  • małopolskie7 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie77 mężczyzn, 88 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).