Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRANICZNA

Aktualność danych:

GRANICZNA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

115

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2851. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRANICZNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie11 kobiet

  • małopolskie10 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • podkarpackie8 kobiet

  • śląskie18 kobiet

  • wielkopolskie31 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).