Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRANKOWSKA

Aktualność danych:

GRANKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 64 osoby, z czego:

64

kobiety

Męska forma nazwiska to GRANKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRANKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie8 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie14 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).