Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRANOS

Aktualność danych:

GRANOS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (39 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 150 osób, z czego:

70

kobiet

80

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2861. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRANOS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubuskie14 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie11 mężczyzn, 12 kobiet

  • mazowieckie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn

  • podlaskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie21 mężczyzn, 18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).