Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRANOSZEWSKA

Aktualność danych:

GRANOSZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 77 osób, z czego:

77

kobiet

Męska forma nazwiska to GRANOSZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2889. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRANOSZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie49 kobiet

  • pomorskie6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).