Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRANT

Aktualność danych:

GRANT – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (10 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 104 osoby, z czego:

69

kobiet

35

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2906. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRANT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 kobiety

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie4 kobiety

 • łódzkie2 kobiety

 • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie3 kobiety

 • śląskie7 kobiet

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • wielkopolskie5 kobiet

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: