Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAS

Aktualność danych:

GRAS – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: kujawsko-pomorskim (13 osób), łódzkim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 65 osób, z czego:

37

kobiet

28

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.32.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2929. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2913. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie5 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: