Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRASZK

Aktualność danych:

GRASZK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 148 osób, z czego:

84

kobiety

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.31.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRASZK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie16 mężczyzn, 13 kobiet

  • warmińsko-mazurskie21 mężczyzn, 23 kobiety

  • zachodniopomorskie13 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).