Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRASZKIEWICZ

Aktualność danych:

GRASZKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 104 osoby, z czego:

54

kobiety

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRASZKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubelskie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 17 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).