Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRATA

Aktualność danych:

GRATA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (144 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 200 osób, z czego:

101

kobiet

99

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2842. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRATA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie3 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn

  • małopolskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn

  • podkarpackie74 mężczyzn, 70 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).