Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRATKA

Aktualność danych:

GRATKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (24 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 110 osób, z czego:

50

kobiet

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.83.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRATKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubuskie15 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie13 mężczyzn, 10 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie5 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).