Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRATKOWSKA

Aktualność danych:

GRATKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (132 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 323 osoby, z czego:

323

kobiety

Męska forma nazwiska to GRATKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2643. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRATKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie21 kobiet

 • kujawsko-pomorskie30 kobiet

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie6 kobiet

 • małopolskie10 kobiet

 • mazowieckie30 kobiet

 • opolskie8 kobiet

 • podkarpackie132 kobiety

 • pomorskie7 kobiet

 • śląskie5 kobiet

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • wielkopolskie26 kobiet

 • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).