Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAU

Aktualność danych:

GRAU – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (118 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 180 osób, z czego:

92

kobiety

88

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2874. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2853. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAU w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • pomorskie65 mężczyzn, 53 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: