Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAVES

Aktualność danych:

GRAVES – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (2 osoby), łódzkim (2 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 24 osoby, z czego:

15

kobiet

9

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.67.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2951. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2932. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAVES w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).