Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAWIŃSKA

Aktualność danych:

GRAWIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (5 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 12 osób, z czego:

12

kobiet

Męska forma nazwiska to GRAWIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2954. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAWIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 kobiety

  • pomorskie5 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).