Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRDESIŃSKA

Aktualność danych:

GRDESIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie łódzkim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 5 osób, z czego:

5

kobiet

Męska forma nazwiska to GRDESIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRDESIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).