Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRDUSZAK

Aktualność danych:

GRDUSZAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (79 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 164 osoby, z czego:

86

kobiet

78

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2863. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRDUSZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie14 mężczyzn, 18 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie36 mężczyzn, 43 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).