Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREŚ

Aktualność danych:

GREŚ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (123 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 316 osób, z czego:

153

kobiety

163

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2813. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2778. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREŚ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubelskie26 mężczyzn, 19 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie13 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • podlaskie71 mężczyzn, 52 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: