Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREBELSKA

Aktualność danych:

GREBELSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

34

kobiety

Męska forma nazwiska to GREBELSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2932. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREBELSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie7 kobiet

  • mazowieckie14 kobiet

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).