Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRECHUTA

Aktualność danych:

GRECHUTA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 135 osób, z czego:

67

kobiet

68

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRECHUTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie25 mężczyzn, 20 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).