Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRECKA

Aktualność danych:

GRECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (68 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 344 osoby, z czego:

344

kobiety

Męska forma nazwiska to GRECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2622. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie68 kobiet

 • kujawsko-pomorskie17 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie28 kobiet

 • małopolskie25 kobiet

 • mazowieckie25 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • podkarpackie15 kobiet

 • podlaskie35 kobiet

 • pomorskie19 kobiet

 • śląskie16 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie9 kobiet

 • wielkopolskie7 kobiet

 • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).