Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRECKO

Aktualność danych:

GRECKO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 51 osób, z czego:

21

kobiet

30

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.7.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2945. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2911. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRECKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).