Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRECZKA

Aktualność danych:

GRECZKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (70 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 157 osób, z czego:

76

kobiet

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRECZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn

  • podkarpackie3 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie28 mężczyzn, 27 kobiet

  • wielkopolskie37 mężczyzn, 33 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).