Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRECZKOWSKA

Aktualność danych:

GRECZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (62 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 102 osoby, z czego:

102

kobiety

Męska forma nazwiska to GRECZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2864. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRECZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • lubelskie62 kobiety

  • małopolskie12 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).