Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRECZYCHO

Aktualność danych:

GRECZYCHO – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (24 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 75 osób, z czego:

39

kobiet

36

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2927. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2905. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRECZYCHO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubelskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie14 mężczyzn, 10 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).