Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREDES

Aktualność danych:

GREDES – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (55 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 111 osób, z czego:

53

kobiety

58

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2883. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREDES w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie28 mężczyzn, 27 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).