Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREEN

Aktualność danych:

GREEN – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 211 osób, z czego:

126

kobiet

85

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.48.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2840. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2856. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREEN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 kobiety

 • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie4 kobiety

 • małopolskie2 mężczyzn, 9 kobiet

 • mazowieckie2 mężczyzn, 10 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • pomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet

 • śląskie3 kobiety

 • świętokrzyskie5 mężczyzn, 8 kobiet

 • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).