Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREENE

Aktualność danych:

GREENE – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (4 osoby), wielkopolskim (4 osoby), śląskim (4 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 39 osób, z czego:

25

kobiet

14

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.79.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2941. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2927. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREENE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: