Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREENWOOD

Aktualność danych:

GREENWOOD – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (2 osoby), kujawsko-pomorskim (2 osoby), łódzkim (2 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

26

kobiet

8

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 3.25.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2940. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2933. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREENWOOD w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).