Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREF

Aktualność danych:

GREF – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (98 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 165 osób, z czego:

91

kobiet

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.23.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2875. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREF w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 12 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn

  • podlaskie46 mężczyzn, 52 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).