Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREFKIEWICZ

Aktualność danych:

GREFKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (58 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 88 osób, z czego:

50

kobiet

38

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.32.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2903. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREFKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie25 mężczyzn, 33 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).