Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREGA

Aktualność danych:

GREGA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 199 osób, z czego:

105

kobiet

94

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2861. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2847. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREGA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie27 mężczyzn, 27 kobiet

  • podkarpackie25 mężczyzn, 27 kobiet

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).