Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREGERACKI

Aktualność danych:

GREGERACKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie śląskim.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 14 osób, z czego:

14

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GREGERACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2927. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREGERACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • śląskie13 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).