Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREGIER

Aktualność danych:

GREGIER – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (86 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 177 osób, z czego:

86

kobiet

91

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2850. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREGIER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie21 mężczyzn, 24 kobiety

  • lubuskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie49 mężczyzn, 37 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).