Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREGORKIEWICZ

Aktualność danych:

GREGORKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (69 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 146 osób, z czego:

74

kobiety

72

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREGORKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie33 mężczyzn, 36 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).