Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREGORSKI

Aktualność danych:

GREGORSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 61 osób, z czego:

3

kobiety

58

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GREGORSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2883. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREGORSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie10 mężczyzn

  • małopolskie18 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • śląskie13 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).