Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREGUŁA

Aktualność danych:

GREGUŁA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (217 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 385 osób, z czego:

188

kobiet

197

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2778. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2744. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREGUŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie116 mężczyzn, 101 kobiet

  • małopolskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie14 mężczyzn, 11 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie12 mężczyzn, 15 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie17 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).