Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREGULSKI

Aktualność danych:

GREGULSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (14 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 40 osób, z czego:

40

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GREGULSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREGULSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • łódzkie7 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • świętokrzyskie14 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).