Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREINERT

Aktualność danych:

GREINERT – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 205 osób, z czego:

102

kobiety

103

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2864. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2838. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREINERT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie18 mężczyzn, 14 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie13 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie17 mężczyzn, 24 kobiety

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: