Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREJCZYK

Aktualność danych:

GREJCZYK – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

26

kobiet

23

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2940. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2918. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREJCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie18 mężczyzn, 13 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).