Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREJNER

Aktualność danych:

GREJNER – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (37 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 155 osób, z czego:

82

kobiety

73

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2884. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2868. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREJNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie21 mężczyzn, 16 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie12 mężczyzn, 14 kobiet

 • lubuskie2 mężczyzn

 • łódzkie5 mężczyzn, 5 kobiet

 • mazowieckie7 mężczyzn, 3 kobiety

 • opolskie5 mężczyzn, 12 kobiet

 • pomorskie2 kobiety

 • śląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

 • świętokrzyskie2 mężczyzn, 5 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).