Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREKOWICZ

Aktualność danych:

GREKOWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

67

kobiet

48

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.4.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2893. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREKOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie10 mężczyzn, 13 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).