Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GREL

Aktualność danych:

GREL – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (69 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 218 osób, z czego:

102

kobiety

116

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2864. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2825. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GREL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie41 mężczyzn, 28 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie20 mężczyzn, 15 kobiet

  • opolskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).