Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRELEWSKA

Aktualność danych:

GRELEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 148 osób, z czego:

148

kobiet

Męska forma nazwiska to GRELEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2818. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRELEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 kobiet

  • lubelskie14 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • łódzkie11 kobiet

  • mazowieckie15 kobiet

  • podlaskie8 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie27 kobiet

  • wielkopolskie29 kobiet

  • zachodniopomorskie17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).