Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRELICH

Aktualność danych:

GRELICH – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (83 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 147 osób, z czego:

81

kobiet

66

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.23.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2875. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRELICH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie7 kobiet

  • opolskie37 mężczyzn, 46 kobiet

  • śląskie16 mężczyzn, 19 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).