Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRELIK

Aktualność danych:

GRELIK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (68 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 170 osób, z czego:

86

kobiet

84

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2857. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRELIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie15 mężczyzn, 18 kobiet

  • mazowieckie31 mężczyzn, 37 kobiet

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie12 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: