Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRELOCH

Aktualność danych:

GRELOCH – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (77 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 247 osób, z czego:

123

kobiety

124

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2843. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2817. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRELOCH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie35 mężczyzn, 28 kobiet

  • opolskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • podlaskie38 mężczyzn, 39 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).