Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRELOWSKA

Aktualność danych:

GRELOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 219 osób, z czego:

219

kobiet

Męska forma nazwiska to GRELOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2747. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRELOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie25 kobiet

  • lubuskie9 kobiet

  • łódzkie52 kobiety

  • małopolskie29 kobiet

  • mazowieckie10 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie54 kobiety

  • wielkopolskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).